CCdummy

Převede projekt Revitu® na hloupou geometrii a přidá copyright.

Potřebujete předat zdrojový (nativní) soubor BIM projektu vytvořeného v aplikaci Revit® a rádi byste si ponechali svoje know-how v podobě parametrických rodin a modelu? S CCdummy je to snadné.

Bezpečné předání projektu a rodin

CCdummy převede Revit® projekt na „hloupou“ geometrii.

  • Veškerá geometrie a obsah parametrů (typ, instance) zůstanou zachovány.

  • Vnitřní logické vazby mezi parametry a geometrií budou odstraněny.

Takto převedenou geometrii nelze poté editovat a můžete ji předat druhé straně bez nutnosti předání know-how, které je integrováno v rodinách.

Ochrana copyrightem

Do projektu můžete přidat i copyright, který bude skryt uvnitř dokumentu a v informacích o projektu.

Nástroj je určen pro BIM aplikaci Autodesk Revit® 2017–2020.